Ratko Prstačić

Doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med.

Specijalist otorinolaringologije
Subspecijalist fonijatrije
Ugovorite sastanak

Doc. dr. sc. Ratko Prstačić, dr. med.

Specijalist otorinolaringologije
Subspecijalist fonijatrije

Obrazovanje

 • 1990.-1996. – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996.-1998. – Pripravnički staž u KBC Zagreb i položen državni ispit
 • 1998.-2003. – Specijalizacija iz otorinolaringologije u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb
 • 2008. – Polaže subspecijalistički ispit iz fonijatrije
 • 1998.-2008. – U više navrata boravio na edukaciji u inozemstvu od kojih su najznačajniji boravak na ORL odjelu Klinike Mayo u Rochesteru, Minnesota, SAD, te edukacijski posjet ORL odjelu klinike Charité u Berlinu i Sveučilišne klinike u Frankfurtu na Majni
 • 2011. – Izabran u suradničko zvanje asistenta na Katedri za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 2014. – Obrana doktorske disertacije „Osobitosti metastaza papilarnog karcinoma štitnjače u lateralnim regijama vrata“
 • 2017. – Izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • Trenutačna pozicija: Voditelj  Odjela za fonijatriju u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb

Znanost

 • Autor 12 objavljenih stručno-znanstvenih radova u indeksiranim časopisima, od kojih 11 radova u časopisima indeksiranim u Current Contents (CC) 
 • 53 kongresna priopćenja na domaćim i međunarodnim kongresima
 • Autor poglavlja u četiri sveučilišna udžbenika
Pitajte doktora