Zakažite termin

Dr. Dubravko Huljev

dr Huljev

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.

Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist traumatologije
Subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije

O doc. prim. dr. sc. Dubravku Huljevu, dr. med.

Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist traumatologije
Subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije
Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med. bavi se plastičnom, rekonstruktivnom i estetskom kirurgijom te traumatologijom. Specijalist je opće kirurgije i subspecijalist iz dvije kirurške grane. Uži interes mu je kirurgija šake i tretman bolesnika s kroničnim ranama. Jedan je od osnivača Hrvatske udruge za kronične rane, član Europske udruge za rane (European Wound Management Association – EWMA) čiji je bio tajnik niz godina kao i predsjedavajući edukacijskog odbora. Autor je 3 knjige o kroničnim ranama i publicirao je oko 200 znanstvenih i stručnih radova. Aktivno sudjeluje na međunarodnim simpozijima i kongresima te dulji niz godina vrši edukaciju zdravstvenih djelatnika iz područja kroničnih rana.

Član je Njujorške akademija znanosti kao i drugih značajnih europskih i hrvatskih društava. Voditelj je katedre za kronične rane na Paneuropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci. Docent je iz dvije grane medicine – docent u grani kirurgije i docent u grani sestrinstva. Kontinuirano se educira iz područja plastične i rekonstrukcijske kirurgije kao i menadžmenta u zdravstvu. Također je i dugogodišnji sudsko medicinski vještak iz kirurgije, traumatologije i plastično rekonstrukcijske kirurgije.

OBRAZOVANJE:

Osnovna škola: „Mihovila Pavleka Miškine“, Zagreb
Srednja škola: I gimnazija, Zagreb
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Poslijediplomski studij: Magistarski studij
1985 – 1989 - Specijalizacija: Kirurgija
Subspecijalizacija: Plastična i rekonstruktivna kirurgija (1999. – 2001.), Traumatologija (2008.)
2001 - Primarijat
2012 - Docentura: Univerzitet u Banja Luci

RADNO ISKUSTVO:

1981 - 1985 - Dom zdravlja Pregrada – Hum na Sutli
1985 - 2013 - KB Sveti Duh Zagreb
1985 - 1989 - Specijalizacija
1989 - 1997 - Zavod za traumatologiju
1997 - 2013 - Centar za plastičnu kirurgiju
2013 - 2017 - Ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
2017 - KB Sveti Duh Zagreb

PROJEKTI MINISTARSTVA ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH:

Program praćenja liječenja i cijeljenja kroničnih rana
Slobodni graft omentuma i regeneracija kalcificiranih tkiva
Čimbenici apoptoze, angiogeneze i invazivnosti malignih tumora

ZNANSTVENI STUPANJ:

1989 - Magisterij - "Uloga obojene doplerske sonografije u dijagnostici aterosklerotskih promjena arterija donjih udova."
2011 - Doktorat - „Tipizacija vrste tkiva u kroničnoj rani na temelju digitalne fotografije rane.“
2012 - Docentura

USAVRŠAVANJA:

1994 - Infekcije lokomotornog sustava, Zagreb
1997 - The 2nd CEE Information Coordinator Training Workshop. The American International Health Alliance
1996 - Leadership Development Program
1996 - Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja liječnika I kategorije “Ocjena invaliditeta i opće radne sposobnosti po osiguravateljnim načelima”. Med. fakultet
1997 - Train the Trainer program
1997 - New approaches to the menagement of chronic wounds. Milan, Italy
1999 - 2001 - Subspecijalizacija iz plastične kirurgije
2002 - Local flaps - the practical education Graz
2003 - Aesthetic surgeries workshop Graz
2003 - Negative pressure wound therapy (NPWT) Vienna

FUNKCIJE:

1997 - 2013 - Pročelnik Centra za plastičnu kirurgiju KB Sveti Duh u Zagrebu
2013 - 2017 - Predstojnik Zavoda za Hitnu medicinu Grada
2013 - 2017 - Predsjednik Upravnog vijeća DZ Zapad
2012 - Voditelj katedre za kronične rane – Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, BiH
2008 - 2014 - Dopredsjednik Hrvatske udruge za rane (HUR)
2012 - 2015 - Tajnik European Wound Management Assotiation (EWMA)
2013 - 2016 - Predsjedavajući edukacijskog komiteta EWMA-e
2010 - 2013 - Član upravnog odbora EWMA-
1995 - Stalni sudski vještak za kirurgiju, traumatologiju i plastičnu kirurgiju
1996 - Koeditor konzulatant European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care
2013 - 2014 - Glavni i odgovorni urednik Biltena HUR-a
2012 - 2017 - Član Upravnog odbora za medicinska vještačenja
2013 - Dopredsjednik Hrvatskog društva za hitnu i intenzivnu internističku
2016 - Predsjednik Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicinu

ČLANSTVA:

European Wound Management Association (EWMA)
European Association of Trauma and Emergency Surgery
New York Academy of Sciences
Hrvatsko kirurško društvo
Hrvatsko društvo plastičnih kirurga
Hrvatsko traumatološko društvo
Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja pri HLZ
Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinu pri HLZ
Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinu pri HLZ

PUBLIKACIJE:

Knjige: 3
Znanstveni i stručni radovi: 79
Radovi s kongresa, tečajevi, priopćenja: 124

KNJIGE I POGLAVLJA:

2013 - Huljev D. Hronična rana. Banja Luka: Paneuropski Univerzitet Apeiron
2013 - Šitum M, Huljev D. Atipične rane. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Naklada Slap
2013 - Huljev D. Priručnik kronične rane. Zagreb: Hrvatska udruga za rane
2015 - Huljev D. Prošlost, sadašnjost i budućnost Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. U: Šitum M, ur. Zdravstvene ustanove Grada Zagreba. Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH