Dubravko Huljev

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.

Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist traumatologije
Subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije
Ugovorite sastanak

Doc. prim. dr. sc. Dubravko Huljev, dr. med.

Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist traumatologije
Subspecijalist plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije

Obrazovanje

 • Osnovna škola: „Mihovila Pavleka Miškine“, Zagreb
 • Srednja škola: I gimnazija, Zagreb
 • Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslijediplomski studij: Magistarski studij
 • 1985 – 1989 – Specijalizacija: Kirurgija
 • Subspecijalizacija: Plastična i rekonstruktivna kirurgija (1999. – 2001.), Traumatologija (2008.)
 • 2001 – Primarijat
 • 2012 – Docentura: Univerzitet u Banja Luci

Radno iskustvo

 • 1981 – 1985 – Dom zdravlja Pregrada – Hum na Sutli
 • 1985 – 2013 – KB Sveti Duh Zagreb
 • 1985 – 1989 – Specijalizacija
 • 1989 – 1997 – Zavod za traumatologiju
 • 1997 – 2013 – Centar za plastičnu kirurgiju
 • 2013 – 2017 – Ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba
 • 2017 – KB Sveti Duh Zagreb

Projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja športa RH

 • Program praćenja liječenja i cijeljenja kroničnih rana
 • Slobodni graft omentuma i regeneracija kalcificiranih tkiva
 • Čimbenici apoptoze, angiogeneze i invazivnosti malignih tumora

Znanstveni stupanj

 • 1989 – Magisterij – “Uloga obojene doplerske sonografije u dijagnostici aterosklerotskih promjena arterija donjih udova.”
 • 2011 – Doktorat – „Tipizacija vrste tkiva u kroničnoj rani na temelju digitalne fotografije rane.“
 • 2012 – Docentura

Usavršavanja

 • 1994 – Infekcije lokomotornog sustava, Zagreb
 • 1997 – The 2nd CEE Information Coordinator Training Workshop. The American International Health Alliance
 • 1996 – Leadership Development Program
 • 1996 – Poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja liječnika I kategorije “Ocjena invaliditeta i opće radne sposobnosti po osiguravateljnim načelima”. Med. fakultet
 • 1997 – Train the Trainer program
 • 1997 – New approaches to the menagement of chronic wounds. Milan, Italy
 • 1999 – 2001 – Subspecijalizacija iz plastične kirurgije
 • 2002 – Local flaps – the practical education Graz
 • 2003 – Aesthetic surgeries workshop Graz
 • 2003 – Negative pressure wound therapy (NPWT) Vienna

Funkcije

 • 1997 – 2013 – Pročelnik Centra za plastičnu kirurgiju KB Sveti Duh u Zagrebu
 • 2013 – 2017 – Predstojnik Zavoda za Hitnu medicinu Grada
 • 2013 – 2017 – Predsjednik Upravnog vijeća DZ Zapad
 • 2012 – Voditelj katedre za kronične rane – Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka, BiH
 • 2008 – 2014 – Dopredsjednik Hrvatske udruge za rane (HUR)
 • 2012 – 2015 – Tajnik European Wound Management Assotiation (EWMA)
 • 2013 – 2016 – Predsjedavajući edukacijskog komiteta EWMA-e
 • 2010 – 2013 – Član upravnog odbora EWMA-
 • 1995 – Stalni sudski vještak za kirurgiju, traumatologiju i plastičnu kirurgiju
 • 1996 – Koeditor konzulatant European Journal of Emergency Surgery and Intensive Care
 • 2013 – 2014 – Glavni i odgovorni urednik Biltena HUR-a
 • 2012 – 2017 – Član Upravnog odbora za medicinska vještačenja
 • 2013 – Dopredsjednik Hrvatskog društva za hitnu i intenzivnu internističku
 • 2016 – Predsjednik Hrvatskog društva za hiperbaričnu medicinu

Članstva

 • European Wound Management Association (EWMA)
 • European Association of Trauma and Emergency Surgery
 • New York Academy of Sciences
 • Hrvatsko kirurško društvo
 • Hrvatsko društvo plastičnih kirurga
 • Hrvatsko traumatološko društvo
 • Hrvatsko društvo za medicinska vještačenja pri HLZ
 • Hrvatsko društvo za hitnu i intenzivnu internističku medicinu pri HLZ
 • Hrvatsko društvo za hiperbaričnu medicinu pri HLZ

Publikacije

 • Knjige: 3
 • Znanstveni i stručni radovi: 79
 • Radovi s kongresa, tečajevi, priopćenja: 124

Knjige i poglavlja

 • 2013 – Huljev D. Hronična rana. Banja Luka: Paneuropski Univerzitet Apeiron
 • 2013 – Šitum M, Huljev D. Atipične rane. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Naklada Slap
 • 2013 – Huljev D. Priručnik kronične rane. Zagreb: Hrvatska udruga za rane
 • 2015 – Huljev D. Prošlost, sadašnjost i budućnost Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. U: Šitum M, ur. Zdravstvene ustanove Grada Zagreba. Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Pitajte doktora