Liječenje kroničnih rana

Imate li rane koje već jako dugo ne zacjeljuju? Trpite bolove i neugodnosti već tjednima? Ako takve rane traju više od šest tjedana, velika je mogućnost da patite od kronične rane. Kronične rane vrlo su zastupljena pojava, a njihovo liječenje i adekvatno zbrinjavanje jedan od glavnih i gorućih problema našeg zdravstva.

Ako imate problem s kroničnom ranom, obratite se stručnom medicinskom timu Poliklinike Kvaternik. Temeljem dugogodišnjeg iskustva i najnovijih spoznaja o liječenju kroničnih rana učinit ćemo sve kako bi otkrili pravi uzrok nastanka i zacijelili Vašu kroničnu ranu.

Osnovni dijagnostički postupci u Poliklinici Kvaternik

Usluge koje pružamo u sklopu naše ambulante za kronične rane jesu:

pregled-subspecijalista

PREGLED SUBSPECIJALISTA I DIJAGNOSTIKA


(UZV, ABPI)

Debridman-rane

DEBRIDMAN RANE


primarna-obrada-rane

PRIMARNA OBRADA RANE I KONTROLA PREVIJANJA


analiza-rane

MIKROBIOLOŠKA ANALIZA RANEkompresivna-terapija

TERAPIJA NEGATIVNIM TLAKOM


negativan-pritisak

SUVREMENA POKRIVALA ZA VLAŽNO CIJELJENJE RANE


Suvremena-pokrivala

ACP


PRP

KOMPRESIVNA TERAPIJA ZA POTKOLJENIČNI ULKUS


Procjena rane

Sadržava lokalizaciju i karakteristike svake rane: mjerenje površine i volumena kao i podminiranosti, prisutnost kliničkih znakova infekcije, karakteristika eksudata rane (količinu, vrstu, boju, miris), te stanje okolne kože (eritem, edem, rubovi rane, maceracije, hiperpigmentacije, suhoća, atrofija kože, itd.), kao i fotodokumentaciju s analizom zastupljenosti vrste tkiva u rani. Osim toga, valorizira se vaskularni status arterijske i venske cirkulacije.

Osnove neinvazne tehnike

One uključuju mjerenje gležanjskog indeksa i dupleks sonografiju (obojeni dopler) arterija i vena donjih ekstremiteta.

Gležanjski indeks je omjer najvišeg sistoličkog krvnog tlaka, izmjerenog neposredno iznad skočnog zgloba u odnosu na sistolički krvni tlak izmjeren na nadlaktici i koristi se za rano otkrivanje periferne arterijske okluzivne bolesti, odnosno ukazuje na stanje arterijske cirkulacije i na vrstu potkoljeničnog ulkusa.

Obojeni dopler (Color Doppler) je najznačajnija metoda dijagnosticiranja kronične venske i arterijske insuficijencije te je iznimno važna za klasifikaciju potkoljeničnog ulkusa.

Osnove invazivne tehnike

U invazivne pretrage ubrajaju se laboratorijske i biopsijske pretrage kojima isključujemo ostale uzroke kronične rane, a na prvom mjestu maligne rane.

Laboratorijske pretrage (hematološke, biokemijske i mikrobiološke) služe za evaluaciju infekcije, anemije, nutritivnog statusa i ostalih stanja koja mogu utjecati na tok zarastanja rane.

Biopsija kože vrlo je bitna u dijagnostici atipičnih rana, odnosno rana koje ne zarastaju i ne reagiraju na standardnu terapiju. Indikacije za biopsiju su sve suspektne maligne lezije, kao i sve rane za koje se posumnja da su atipične.

Lokalni tretman rane

Najvažnije je liječiti osnovnu bolest. Bez liječenja osnovne bolesti, koja je osnovni uzrok nastanka rane, nije moguće izliječiti ni ranu, koja je posljedica bolesti ili zbivanja u našem organizmu. Izuzetno je važan i holistički pristup liječenju, međutim, razumije se da nije moguće izliječiti ranu ako se i ona ne tretira na adekvatan način. Dakle, lokalni tretman rane izuzetno je bitan i značajan postupak u toku liječenja bolesnika s kroničnom ranom.

Danas je ustaljen pristup tretmanu kronične rane po tzv. TIME konceptu. Akronim TIME predstavlja prva slova riječi koje su najvažnije komponente pripreme dna rane, a koncept je napravljen u cilju pomoći kliničarima da sistematski interpretiraju karakteristike kronične rane i donesu odluku o najadekvatnijem postupku.

 • T = Tissue (tkivo) – tkivo mora biti vitalno i suficijentno – mora se odstraniti devitalizirano tkivo
 • I = Infection/Inflammation (infekcija ili upala) – potrebna kontrola broja bakterija u rani i liječenje infekcije
 • M = Moisture (vlažnost) – potrebna je uravnotežena razina vlažnosti rane
 • E = Edge (rub rane) – rana ne smije biti podminirana, rubovi rane moraju biti u mogućnosti za progresiju rubne epitelizacije

Osnovni postulati tretmana kronične rane su pravilna toaleta rane, odstranjenje devitaliziranog tkiva postupcima debridmana, pravilan odabir suvremenih pokrivala za vlažno cijeljenje rana i kompresivna terapija kod venskog ulkusa.

Lokalni tretman rane

Najvažnije je liječiti osnovnu bolest. Bez liječenja osnovne bolesti, koja je osnovni uzrok nastanka rane, nije moguće izliječiti ni ranu, koja je posljedica bolesti ili zbivanja u našem organizmu. Izuzetno je važan i holistički pristup liječenju, međutim, razumije se da nije moguće izliječiti ranu ako se i ona ne tretira na adekvatan način. Dakle, lokalni tretman rane izuzetno je bitan i značajan postupak u toku liječenja bolesnika s kroničnom ranom.

Danas je ustaljen pristup tretmanu kronične rane po tzv. TIME konceptu. Akronim TIME predstavlja prva slova riječi koje su najvažnije komponente pripreme dna rane, a koncept je napravljen u cilju pomoći kliničarima da sistematski interpretiraju karakteristike kronične rane i donesu odluku o najadekvatnijem postupku.

 • T = Tissue (tkivo) – tkivo mora biti vitalno i suficijentno – mora se odstraniti devitalizirano tkivo
 • I = Infection/Inflammation (infekcija ili upala) – potrebna kontrola broja bakterija u rani i liječenje infekcije
 • M = Moisture (vlažnost) – potrebna je uravnotežena razina vlažnosti rane
 • E = Edge (rub rane) – rana ne smije biti podminirana, rubovi rane moraju biti u mogućnosti za progresiju rubne epitelizacije

Osnovni postulati tretmana kronične rane su pravilna toaleta rane, odstranjenje devitaliziranog tkiva postupcima debridmana, pravilan odabir suvremenih pokrivala za vlažno cijeljenje rana i kompresivna terapija kod venskog ulkusa.

Zašto odabrati Polikliniku Kvaternik

Pristup kroničnoj rani

Pristup kroničnoj rani

Koristimo holistički pristup bolesniku - liječimo bolesnika, a ne samo ranu na bolesniku

Najviši standardi kvalitete

Najviši standardi kvalitete

Koristimo svjetski priznati koncept tretmana rana, najbolja suvremena pokrivala za vlažno cijeljenje i terapiju negativnim tlakom.

Detaljna dijagnostika

Detaljna dijagnostika

Temeljitim pregledima dolazimo do uzroka kronične rane i lijećimo je u korijenu.

Zadovoljstvo pacijenta

Zadovoljstvo pacijenta

Uspješno i učinkovito liječimo sve rane, a svi pacijenti od nas odlaze s iznimno pozitivnim iskustvom.

Zadovoljstvo pacijenta

Ljubaznost i profesionalnost

Naše osoblje je iznimno pristupačno i profesionalno, a pacijenti su nam uvijek na prvom mjestu.

VIŠE O KRONIČNIM RANAMA

O kroničnim ranama

Postoji više definicija kroničnih rana, ali najpreciznija bi bila da su kronične rane sve rane koje ne zarastaju unutar predviđenog vremenskog perioda, u korelaciji s etiologijom i lokalizacijom rane, a traju najmanje 6 tjedana.

Dugotrajno i neuspješno liječenje kroničnih rana veliki je javnozdravstveni i socijalni problem. Stoga, usavršavanje svih aktivnosti usmjerenih prema pravovremenoj dijagnostici, razumijevanju fiziologije, patofiziologije i postupaka u liječenju kroničnih rana, treba biti postulat suvremene medicine.

Poremećaji u cijeljenju rane

Poremećaj u cijeljenju rane moguć je u bilo kojoj fazi cijeljenja. Kod kronične rane najčešće nastaje u upalnoj fazi, zbog slabe prokrvljenosti, slabe nutricije ili zbog velikog broja drugih čimbenika. Takve rane ne zarastu dok ne korigiramo ili uklonimo uzrok ili popratnu bolest.

Neki od poremećaja su:

Neadekvatna perfuzija – tkiva ne mogu zarasti ako nema adekvatne prokrvljenosti
Infekcija – blokira procese zarastanja

 • Neadekvatna nutricija – pomanjkanje nekih sastojaka hrane dovodi do poremećaja u metabolizmu s posljedičnim zastojem u zarastanju
 • Poremećaji aktivnosti proteaze i njenih inhibitora – povišena razina serumske proteaze razgrađuje fibronektin, esencijalni protein koji sudjeluje u remodeliranju ekstracelularnog matriksa, kao i faktore rasta
 • Promjene karakteristika stanica – za stanice u kroničnim ranama karakteristično je da imaju nisku aktivnost mitoza i da postoji povećanje broja starih stanica
 • Promjene ekstracelularnog matriksa – dovode do odgođene epitelizacije
 • Prisustvo nekrotičnog tkiva i fibrinskih naslaga – Jedan su od važnijih čimbenika u odgođenom zarastanju rane.
 • Nekrotično tkivo i fibrinske naslage imaju tendenciju kontinuiranog nakupljanja kod kroničnih rana, a što omogućuje bakterijsku kolonizaciju i sprječava cijeljenje rane.

Čimbenici koji utječu na cijeljenje rane

Čimbenici vezani uz bolesnika:

 • Fizički – dijabetes, debljina, pothranjenost, dob (naročito su ugroženi bolesnici iznad 60 godina), periferna vaskularna bolest, malignitet, imunodeficitni status i smanjena pokretljivost bolesnika
 • Psihosocijalni – stres, depresija, karakter bolesnika, prošla iskustva
 • Odnos prema bolesti – sudjelovanje u liječenju i pridržavanju preporuka

Čimbenici vezani uz ranu:

 • Trajanje – indikator potencijalno odgođenog zarastanja rane
 • Veličina i dubina – vrijeme cijeljenja je u direktnoj korelaciji s veličinom rane
 • Stanje dna rane – prisustvo devitaliziranog tkiva je barijera za cijeljenje i locus minoris za infekciju
 • Ishemija – Najčešći razlog zbog kojeg rane ne zarastaju. Cijeljenje rane je direktno povezano s razinom tkivne oksigenacije.
 • Infekcija – može biti glavni uzrok produženog zarastanja
 • Lokalizacija – npr. blizina anusa zbog povećane izloženosti bakterijama ili pozicija rane koja otežava postavljanje i fiksiranje obloga

U našoj poliklinici upotrebljava se svjetski priznat koncept tretmana kroničnih rana uz primjenu najadekvatnijih suvremenih pokrivala za vlažno cijeljenje rane koje osiguravaju optimalnu vlažnost, toplinu i pH rane.

Podjela kroničnih rana

Kronične rane mogu biti tipične i atipične.

U tipične rane ubrajaju se potkoljenični vrijedovi (venski, arterijski, miješani), dijabetičke rane, tlačni vrijedovi (dekubitusi) i kronične posttraumatske rane. Kronične rane na potkoljenicama u 80% slučajeva posljedica su kronične venske insuficijencije, u 5–10 % su arterijske etiologije, dok ostatak otpada uglavnom na neuropatske ulkuse.

Atipične rane se mogu javiti u oko 80 različitih bolesti i stanja, uslijed autoimunih poremećaja, infektivnih bolesti, bolesti krvnih žila, metaboličkih i genetskih bolesti itd., a javljaju se u manje od 5 % slučajeva.

Pošaljite nam poruku ili nas nazovite.

Za povlačenje privole i slaganje s našim uvjetima obratite se na info@poliklinika-kvaternik.hr ili svoje postavke promijeniti ovdje.

Poliklinika Kvaternik, Šubićeva ulica 27
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 6131900
Mob: +385 91 6337 708

info@poliklinika-kvaternik.hr

facebook.com/PoliklinikaKvaternik
WhatsApp

1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Pitajte doktora