Berislav Mažuran

Doc. prim. dr. sc. Berislav Mažuran, dr. med.

Specijalist urologije
Subspecijalist urološke onkologije
Ugovorite sastanak

Doc. prim. dr. sc. Berislav Mažuran, dr. med.

Specijalist urologije
Subspecijalist urološke onkologije

Obrazovanje

 • 2017 – docent, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagrebu
 • 2015 – subspecijalista urološke onkologije
 • 2010 – znastveni suradnik, Medicinski fakutet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009 – doktor znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2003 – primarius
 • 1992 – magistar znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1989 – specijalista urolog
 • 1980 – doktor medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb

Radno iskustvo

 • 2018 – pročelnik Zavoda, Zavod za urologiju, KB Sveti Duh, Zagreb
 • 2015 – 2018 – voditelj Odjela, Zavod za urologiju, KB Sveti Duh, Zagreb
 • 1990 – 2015 – specijalista urolog, ,Zavod za urologiju, KB Sveti Duh, Zagreb
 • 1985 – 1990 – liječnik na specijalizaciji, specijalista urolog, Urološki odjel , Opća bolnica Varaždin
 • 1982 – 1985 – sekundarac , Dječji odjel , Opća bolnica Varaždin
 • 1980 – 1982 – Pripravnički staž, Opća bolnica Varaždin

Stručno usavršavanje

 • 2007 – Training in laparascopic techniques, Endoscopic center, General hospital Slovenj Gradec, Slovenija
 • 2006 – Urologischse Abteilung, LKH Klagenfurt, Austria
 • 2004 – TVT Obturator Workshop, Ljubljana, Slovenija
 • 2002 – TVT training, OB Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
 • 2000 – Urologische Universitatsklinik Ulm, Njemačka.
 • 1999 – Tension – free Vaginal Tape procedure, Ljubljana Slovenija
 • 1998 – Urologische Universitatsklinik, University Hospital Hamburg, Njemačka

Projekti

 • 1992 – 1996 – “Fizikalna svojstva uroloških organa sa izmijenjenom inervacijom“. Projekt br 129006 Ministarstva znanosti.
 • 2021 – “Dijagnostički značaj kalprotektina u ranom prepoznavanju upalnih stanja”, KB “Sveti Duh”

Znanstvena aktivnost i publikacije

 • Publicirao 25 radova, 7 u CC, 52 citata.
 • Kao autor i koautor učestvovao na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijima i poslijediplomskim tečajevima, objavio preko 30 kongresnih publikacija.

Članstva

 • Hrvatsko urološko društvo od 1990
 • Europsko urološko društvo od 1995
Pitajte doktora